Archive for the ‘General’ Category

R.I.P. Mishima

Friday, January 3rd, 2020

mishima in spiegel

October 21, 2005 — January 2, 2020

R.I.P. Mishima Lee Thys

Friday, January 3rd, 2020

My beloved funny, naughty, sweet shiba inu, Mishima, passed away at the cabinet of Dr. Yvan Beck, Uccle (Brussels).

Mishima was born on October 21, 2005 and died on January 2, 2020.

 

mishima rip

 

 

 

Guy Lee Thys’ nieuwe adem: “Pipo’s uitschelden lucht op!” De Vlaamse filmpolitiek en -productie doorgelicht.

Sunday, December 29th, 2019

COMING SOON

 

Berufsverbot en revisionisme in de Vlaamse Cinema.  Na lange stilte: “I’m mad as hell and I’m not going to take it anymore!” #guyleethys

De Drouot-doctrine (1-1-2008/1-1-2018): hand- en spandiensten tussen Ons kent Ons primordiaal voor VAF #pierredrouot #letreinte #vaf #grootoosten

Thomas Leyers: van events manager tot subsidieslokop voor marginale films. #thomasleyers #mindsmeet

Savage, Caviar en Czar: rijke reclamefilmproducenten verdelen subsidiekoek onder elkaar #bartvanlangendonck #400tickets

Filmfestivalselecties (rubriek: wine and dine) louter om volgende subsidies te garanderen #filmfests #thomasleyers #nulverkoop #koenmortier

Gesubsidieerde buitenlanddistributie ipv. legitieme verkoop #unange #koenmortier

Snorefestfilm Hellhole #basdevos #luka #hellhole #1000tickets

Mediafonds subsidieert seasons 2 van tv-reeksen, geld voor 2019 op in maart #overwater #overbodig

Hollywood aan de Schelde: de memoires van een in de jaren veertig levende Mars&Snickers man #robbedehert

Desinteresse en gebrek aan kennis van het filmproductieproces bij alle Vlaamse media #onkunde

Het aantal Commissieleden bij het Vlaams Audiovisueel Fonds benadert de 120! #democratie #geensubversie #narcisme #geenprotest

 

 

Hogergenoemde posts mag u eerstdaags ver(w)achten 

 

 

 

WAT MAG ER NIET EN IS HARAM?

Thursday, January 8th, 2015

Haram (Arabisch voor verboden, onrein).

Omdat een niet-Moslim vaak geen benul heeft van wat er nu allemaal niet mag voor Moslims is het nuttig daarin enige klaarheid te scheppen. De verschillende verbodsbepalingen wijken af naarmate de strekking van de imam, mufti, mullah of ayatollah die daarin de gelovigen begeleidt maar de meest uitgebreide praktische handleiding is die van wijlen Ayatollah Khomeini, oorspronkelijk in het Frans verschenen onder de titel Les Principes de l’Ayatollah Khomeiny. Het betreft hier een compilatie uitgegeven door les Editions Libres-Hallier van september 1979 en is gebaseerd op drie grote werken van de Ayatollah, geschreven tijdens zijn ballingschap in Frankrijk. In de Engelse vertaling is deze compilatie beter bekend als The Little Green Book. Deze blog biedt u enkele uittreksels die de niet-Moslim lezer tot een groter begrip moet aanzetten voor onze Islamitische medemensen, die uiteraard allen een vreedzame samenleving wensen, zij het met ietwat in onze ogen afwijkende gebruiken. (Vertaling uit de Engelse versie.)

“Er zijn 11 dingen die onrein zijn: urine, uitwerpselen, sperma, beenderen, bloed, honden, varkens, niet-Moslim mannen en vrouwen, wijn, bier en het zweet van een kameel die uitwerpselen eet.”
NB: interessant is dat whisky, vodka of raki dus niet vernoemd worden maar even verder staat : “Wijn en alle andere bedwelmende dranken zijn onrein, doch opium en hashish zijn dat niet.”

“Vlees van paarden, muilezels en ezels.
Consumptie wordt niet aangeraden maar het is strict verboden indien het levende dier door een man werd gesodomiseerd. In dat geval moet het dier buiten de woonplaats gebracht worden en verkocht.”

“De urine en feces van ieder dier dat uitwerpselen eet zijn onrein. Dit geldt ook voor de urine en feces van gelijk welk dier dat seksueel bezeten werd door een mens; en voor de urine en feces van schapen die gevoed werden met melk van een zeug.”

“Het is verboden een pagina van de Koran aan te raken met iets onrein; als dit toch zou gebeuren moet de pagina onmiddellijk gewassen worden.”
NB: uw interesse voor het Heilige Boek bij de buren blijft dus best afstandelijk want:
“Elk lichaamsdeel van een niet-Moslim individu is onrein, zelfs het haar op zijn hand en de lichaamsbeharing, zijn nagels en alle secreties van zijn lichaam.”

Over seks:

“Als een man seksuele betrekkingen heeft met zijn vrouw gedurende de periode van verplichte onthouding zoals de vastenmaand van de Ramadan, is zijn zweet onrein en hij mag zijn dagelijkse gebeden niet opzeggen in die staat.”

“Als een man opgewonden wordt door een vrouw die niet zijn echtgenote is maar dan seksuele betrekkingen heeft met zijn eigen vrouw, is het hem aangeraden niet te bidden als hij gezweet heeft; maar als hij eerst betrekkingen had met zijn echtgenote en daarna met een andere vrouw mag hij zijn gebeden opzeggen zelfs als hij bezweet is.”

“Als tijdens seksuele betrekkingen de penis de vagina van een vrouw of de anus van een man binnendringt, volledig of enkel tot aan de ring van de besnijdenis, worden beide partners onrein, zelfs als ze de puberteit nog niet hebben bereikt; vervolgens dienen zij zich ritueel te wassen.”

“Als een man de zoon, broer of vader van zijn vrouw sodomiseert na hun huwelijk, blijft het huwelijk geldig.”

Over wat niet-Moslims ‘pedoseksualiteit’ noemen:

“Als een man een meisje dat nog niet in de puberteit is seksueel bekent voor haar negende verjaardag en haar daarmee trauma’s bezorgt, heeft hij het recht niet om deze daad met haar te herhalen.”
NB: negen jaar wordt beschouwd als seksueel meerderjarig in alle strekkingen van de Islam omdat de Profeet Aïsha tot zich nam op haar negende.

“Het is uitermate aan te raden dat een meisje uitgehuwelijkt wordt zo gauw ze de puberteit heeft bereikt. Eén van de zegenen van een man is dat zijn dochter haar eerste menstruatie beleeft niet in haar vaders huis doch in dat van haar echtgenoot.”

NB: de Ayatollah maakt zich in het hoofdstuk ‘Jeugd’ boos over de wereldse wetten:
“Jonge jongens en meisjes in volle seksuele opgewondenheid worden verhinderd te trouwen vooraleer ze de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt. Dit is tegen de bedoeling van goddelijke wetten. Waarom zou het huwelijk van meisjes en jongens die de puberteit naderen verboden moeten zijn omdat ze nog minderjarig zijn, terwijl hen toegelaten wordt naar de radio en seksueel opwindende muziek te luisteren?”

(Dit is een herpublicatie van wat ik op 5 september 2007 publiceerde op deze blog.)

APRES CHARLIE

Thursday, January 8th, 2015

Na de slachtpartij in Parijs op 7 januari 2015, op de negendertigste dag van mijn geheelonthoudersschap, vielen de beschaafde en onbeschaafde media al half over elkaar om zeker de Moslimgemeenschap met name in Europa niet ten kwade te duiden. Zij (de Europese Moslims) zijn in tegenstelling tot ons (min of meer geciviliseerde Westerlingen) tenslotte zelf de grootste slachtoffers van extremistisch geweld. Dat is méér dan één brug te ver.

De Islamitische cultuur in onze contreien is sinds vijfentwintig jaar een retrograde cultuur geworden die de mosterd haalt bij satellietzenders en inmiddels ook al meer dan tien jaar bij websites uit de achterlijke thuislanden waar ultraconservatieve, neofascistische en theocratische machthebbers de media-agenda bepalen. Kinderen worden opgevoed met een maatschappijbeeld dat absoluut niet strookt met wat wij (zie hoger) als normaal of gewenst aanvoelen.

Van kindsaf wordt de kleine Moslim opgevoed met het begrip ‘Haram’ (onrein, fout, foei, zonde). Een ham sandwich? Haram. Een hondje strelen? Haram. Zusje loopt rond zonder hoofddoek? Ze tast de eer en de goede naam aan van de familie. Buurmeisje loopt rond in minirokje of bikini: het is me toch een sletje. Zusje loopt rond in minirokje met blote navel en een push-up bra: van de trap gooien is een goede les. Net als Sinterklaas is iedere anders- of niet-gelovige een kaffir. Een Moslim die kritische vragen heeft over de waarheid van de Koran: een infidel. Hard studeren? Onnodig want boeken lezen is overbodig, alles staat in de Koran. Vandaar dat het merendeel van Moslimjongeren naar vakscholen, beroepsscholen en bij hoge uitzondering naar technische scholen gestuurd wordt. En als er dan al eens iemand naar de universiteit mag, staan de vakken Arabistiek en Islamkunde hoog op het lijstje. ‘Hun’ wereldbeeld is gevormd door de achterlijke soaps en reactionaire nieuwsprogramma’s van de Arabische media. Dat de Turkse Gemeenschap nog ietwat aansluit bij de Judeo-Christelijke cultuur heeft ermee te maken dat Turkije voor een (klein) deel tot Europa behoort en een seculiere staat is tot de AK-partij daar ook een einde aan zal stellen.

We mogen dus de hele Moslimgemeenschap niet viseren? Wij zullen dat niet doen als die gemeenschap zoals de eerste generatie immigranten in de jaren ’60 zich probeert te assimileren in plaats van zich als ‘anders en beter’ te profileren. Volgens recent onderzoek doet ruim 90% van de Belgische Moslims mee aan de jaarlijkse gekte, de Ramadan. Deze solidariteit met de armen wordt ook verkocht als een teken van boetedoenende wilskracht: 30 dagen geen druppel water drinken en geen hap brood eten, van zonsopgang tot zonsondergang, ook als deze periode hier valt in hartje zomer, dus van halfvijf ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds! Geen enkele imam die oproept het een beetje rustig aan te doen vanwege de aanslag op de gezondheid. Het is een typisch voorbeeld van wat er allemaal in de jongste decennia veranderd is. Een pilsje bij de kebab? Kan niet meer vanwege haram. Naakt onder de douche na de teamsport? Mag niet want onkuis. Trek die tot over de knieën reikende boxer shorts aan! Wél in diezelfde belachelijke broek alle openbare zwembaden terroriseren, dat is cool.

U merkt het: ik heb het woord ‘criminaliteit’ niet in de mond genomen. Het verbaast me overigens niet dat Moslimjongeren stelen. Zij, in tegenstelling tot onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, kennen het begrip ‘zakgeld’ niet. Zeven kinderen zakgeld geven? Iedere week? Dan blijft er niks meer over om vastgoed aan te kopen in het thuisland, nietwaar? Want 74% van de Belgische Maghrebbijnen en 79% van de Belgische Turken heeft een optrekje in het dorp van afkomst.

Nu wordt er door de meest geciviliseerden onder ons (zij die kunnen lachen met een goede grap bijvoorbeeld) JE SUIS CHARLIE gescandeerd. Jammer genoeg had iedereen beter al in 1989 I AM SALMAN geroepen, zoals ik als een dove in de woestijn… Maar toen werd er, net zoals nu, toch een kanttekening gemaakt: Hij wist wat er kon gebeuren, nietwaar? Uitlokken en provoceren? Dan krijg je het deksel op je neus. Ook Theo van Gogh had het toch een beetje zelf gezocht? En drie jaar eerder werd Pim Fortuyns dood geblokletterd in de krant Le Soir met vette letters: “Leader neo-nazi hollandais abattu”. De lafheid en het apologetisme van de wereld toen resulteert in wat we zien in de wereld nu.

De beroemdste journaliste van de twintigste eeuw, oud-verzetsstrijdster tegen Mussolini, de scherpste aller pennen, Oriana Fallaci (1929-2006) schreef op et einde van haar leven twee belangrijke boeken over wat zij de grootste bedreiging van onze samenleving zag: het Islamisme dat zij graag als Islamofascisme benoemde. Deze linkse atheïste werd uiteindelijk verketterd door de linkse goegemeente als iemand die de pedalen kwijt was en extreem rechts was geworden… Tja. JE SUIS ORIANA.

(‘De Kracht van de Rede’ en ‘De Woede en de Trots’ van Oriana Fallaci zijn uitgegeven bij Rizolli.)

MIXED KEBAB — een bizarre mix van kritiek

Wednesday, March 7th, 2012

Ik heb nooit mogen klagen over filmkritiek maar hoe bizar is het dat als het over de multi-culti samenleving gaat er absoluut geen lijn in te trekken valt?  KASSABLANKA ging van zeer lovende kritieken tot ronduit bespottelijke. Eén criticus, ene Nils Ruël (inmiddels ex-criticus) vond in maar liefst zes publicaties de vergelijking tussen extreem-rechts en de Islamitische cultuur ronduit verfoeilijk en beloonde de film uit 2002, die inmiddels door zowat iedereen opgehemeld wordt, met één sterretje. In een bekend weekblad werd de film de hemel ingeprezen… Het gaat dus meer over hoe men tegen een politiek statement van de maker aankijkt dan over het wat, wie, waar, waarom en hoe van de film zelf. MIXED KEBAB heeft nogal wat testvisies achter de rug waarin unaniem de ‘hamam-(vrij)scène’ geloofd wordt: “gevoelig”, “nooit vulgair”, “romantisch”, “zeer knap geacteerd”. Ook bleek niet alleen op de wereldpremière maar op een grote (betalende) avant-première waar voornamelijk holebi’s en Turken zij-aan-zij zaten, de ontroering unaniem. Maar ene Erik Stockman schrijft in een niet onbelangrijk weekblad: “Benieuwd of de Antwerpse Turken even hard zullen kunnen lachen om de seksscène in het badhuis als wij.” Pluralis majestatis of bedoelt hij bij uitbreiding enkele collega’s? Na verder mezelf en de film behoorlijk te hebben afgekraakt, bedeelt hij toch MIXED KEBAB met ** (op 4), kwestie van een slag om de arm te houden als het publiek hem geen gelijk zou geven in de nabije en verre toekomst. De door mij gewaardeerde Steven Tuffin schrijft dan weer in een pak publicaties (telkens ***) dat ik letterlijk mensen een geweten schop en noemt me de Vlaamse Lars von Trier in hetzelfde stuk. Dankuwel. Het wordt echter vervelend als men (net zoals in KASSABLANKA overigens) het heeft over clichés! Verwarring met ‘archetypes’? Geen enkel personage blijkt uiteindelijk wat we aanvankelijk dachten. Eén voorbeeld (want al de rest moet men maar in de cinema gaan zien): Is het voorgestelde gearrangeerde huwelijk met Elif een cliché? Het is een snelle en handige oplossing voor de conservatieve Turkse familie om de geruchten over de vermeende homoseksualiteit van het hoofdpersonage de kop in te drukken. De schone schijn wordt dan gered. Is Elif een dwaas boerinnetje-met-hoofddoek uit een achterlijk dorp? Nee, het is een eigengereid en erg mooi en sexy golddiggertje dat haar eigen agenda heeft en lak heeft aan de macho-cultuur van haar geboortestreek. De honderduizenden immigrantenvrouwen, in kapmantels en hoofdoeken gehuld, die een meter achter hun besnorde mannen aantsjokken met de boodschappen… dàt is een cliché maar dat zul je in MIXED KEBAB niet vinden. Tot slot een anecdote van bijna dertig jaar geleden. Over Spielbergs E.T. was er voor het Festival van Cannes geen letter verschenen, totale etherstilte als geslaagde marketingtruc. Ik zat in de tot de nok gevulde zaal om half negen ‘s ochtends bij de allereerste (pers)visie ter wereld waar niemand wist waarover het ging en wat te verwachten. Na twee uur stond ik terug buiten, op wolkjes lopend en met tranen in de ogen. De toenmalige criticus van Het Volk siste: “Ah zuun kluuterij” (Gents voor “Wat een klotefilm”)… Ik heb hem toen gezegd dat zijn houdbaarheidsdatum als filmcriticus verstreken was.  Hij heeft niet lang daarna inderdaad de handdoek in de ring gegooid. Een mooi voorbeeld voor verzuurde critici die gewoonweg teveel films hebben gezien om er nog gewoon van te genieten… Toch?

Mixed Kebab ingeblikt!

Sunday, February 6th, 2011

De Vlaams-Turkse productie Mixed Kebab werd gedraaid van 15 tot 30 november in Turkije, van 9 tot 23 december en dan nog eens van 3 januari tot 22 januari in Antwerpen. Momenteel wordt de film gemonteerd in Antwerpen in het productiehuis van Fact & Fiction door Marc Wouters ism. regisseur-producent Guy Lee Thys en met de hulp van tolk/regie-assistente Serife Depré.

Mag op het eerste gezicht Mixed Kebab gaan over een romantische relatie die bijna verkeerd afloopt of ook nog over opgedrongen huwelijksimmigratie, Islamistische recuperatie van moslimjongeren, over individuele vrijheid versus conservatieve clan spirit, over tradities en moderniteit, dan zal uiteindelijk blijken dat niets is wat het lijkt te zijn. Mixed Kebab speelt op een subversieve en wervelende manier in op clichés, automatische reflexen en verwachtingspatronen en schotelt ons een nieuwe wereld voor, heen en weer springend tussen twee continenten: een wereld van morgen die nu al bestaat maar tot velen nog niet is doorgedrongen.

De cast komt uit België, Nederland, Turkije, Marokko, Albanië en Frankrijk. Cem Akkanat (Ibrahim/Bram), Simon Van Buyten (Kevin), Lukas De Wolf (Furkan), Gamze Tazim (Elif), Karlijn Sileghem (Marina), Ergun Simsek (Mehmet), Tanja Cnaepkens (Fatma), Alev Doruk (Canan), Hakan Gurkan (Yusuf), Gökan Girginol (Radu), Sinan Cihangir (Deniz), Recep Yagizoglu (Kemal), Christophe (Murad) en Rudolf Segers (Dolf) spelen de voornaamste rollen. Naast Nederlands en Vlaams (minder dan 50%), wordt er in de film veel Turks maar ook Arabisch, Frans en Albanees gesproken.

De verbluffende fotografie, opgenomen op de RED camera in het formaat 1:2.35 widescreen, is van director of photography Björn Charpentier die zich omringde met Joris Rymen, focus puller, Jolien De Graeve, camera assistant & data loader, Marc Stolz, gaffer en Michaël Stolz, electrician & grip.

De zeer aparte art direction met een amalgaam van verschillende stijlen, moods en kleuren is van de hand van Guy Lee Thys en Yvan Van Fleteren, ondersteund door Maxim Meukens en Charlotte Jacob Geudens, set decorators, Jean-Philippe Allègre, carpenter. Key makeup and hair artist Alexandra Kourline werd bijgestaan door Elisa Utzeri (Turkije) en Louiza Vande Woestyne (Antwerpen) en door special effects artist Saskia “Slasher” Verreyken. De authentieke wardrobe werd verzorgd door Vanessa Eva Evrard, bijgestaan door wardrobe girls Sophie Vanden Keybus (Turkije) en Linse “Arendsoog” Van Gool (Antwerpen).

Unit production manager is Ivan Boeckmans, bijgestaan door Burhan Ozazman (Turkije), Remco Hoste en Sven “De Zweed” Vranken (Antwerpen), respectievelijk location manager en transportation captain.

Regisseur-scenarist-producent Guy Lee Thys werd bijgestaan door Wannes Destoop, Veli “Tayfun” Arslan, Serifé Depré en Charlotte De Cock, regie-assistenten.

Het geluid op de set verzorgd door Henk Rabau, sound mixer & boom operator, wordt afgewerkt in de wereldvermaarde Galaxy Studios onder leiding van Wilfried Van Baelen. Muziek is van Buscemi.

Met welgemeende dank aan onze enige corporate sponsor: Philip Boden van Rent-a-Car.

FILM CASTING

Monday, January 5th, 2009

Fact & Fiction and its producer-director Guy Lee Thys always welcome new acting (and other film) talent. Please post a picture of yourself and your brief cv on mixedkebab@mixedkebab.com or use the casting form on http://www.mixedkebab.com

Photo: © 2007 by Guy Lee Thys / on the set of The Box Collector (Canada)

Appelen en citroenen.

Friday, April 4th, 2008

De nazi-propaganda uit de donkere jaren ’30 vergelijken met wat Geert Wilders (wijlen Pim Fortuyn, wijlen Theo van Gogh) uitschreeuwt, is intellectueel oneerlijk. En dwaas. Nochtans maakt die vergelijking hoe langer hoe meer opgang in onze media. Ligt het aan de vendelzwaaiende en ‘Vliegt den Blauwvoet’ in-korte-broek-schalmende jeugdjaren van menig journaille? De nazi-propaganda was gericht tegen een ras, een volk…uit blinde naijver. In tegenstelling tot de Moslims, brachten de Joden naast de grootste economisten en rechtsgeleerden (bankiers en advocaten) de belangrijkste filosofen voort, de grootste wetenschappers, de beste schrijvers, kunstenaars, musici en theatermakers en de filmindustrie zou zonder hen onbestaande zijn.  45 jaar Islamitische immigratie in Europa bracht ons…de kebabtent. En de kniebroek om mee onder de douche te gaan staan. De Jodenvervolging vergelijken met Islamofobe (letterlijk: “bang van de Islam”) teksten tegen een steeds sterker wordende infusie van achterlijkheid is bijna ‘antisemitisch door associatie’ te noemen.

Over de film “O6/05″

Tuesday, October 9th, 2007

courtesy of: Het Volk (19 december 2004)

,,Zelfgenoegzaam Nederland wordt wakker geschud”

Filmmaker Guy Lee Thys over 06/05 van Theo van Gogh

06/05, de laatste film van de vermoorde regisseur Theo van Gogh, heeft zijn première via het internet niet gemist. De film is de afgelopen week zo’n 10.000 keer gedownload. Ook onze krant haalde het 430Mb grote bestand binnen en trok ermee richting filmmaker en enfant terrible Guy Lee Thys.

Guy Lee thys heeft net als Theo van Gogh enige ervaring met extreme reacties op zijn films. Toen Kassablanka uitkwam, was Thys even het voorwerp van een ‘mini-intifada’, ,,maar ik heb dat gedoe – net als Theo – altijd weggelachen.” Over 06/05 niks dan lof. ,,Dit is één van Van Goghs beste films.” Aan 06/05 hebben behoorlijk wat Vlamingen meegewerkt. De titelsong is van de hand van Gentenaar Gabriel Rios, ook Novastar van Joost Zwegers kleurt met Lost and Blown Away de soundtrack en de geluidsband van 06/05 is door Wilfried van Baelen, de wederhelft van Dana Winner, afgemixt in zijn Galaxy-studio in Mol. Guy Lee Thys zit volop in de voorbereidingen van Suspect , een langspeelfilm met Gène Bervoets in de hoofdrol. De afgelopen dagen haalde hij vooral het nieuws met zijn voornemen om à la Michael Moore en in samenwerking met de bedreigde SP.A-senatrice Mimout Bousakla een docu-film te draaien over wat zijn film Kassablanka twee jaar geleden teweegbracht. De in Antwerpen gesitueerde film over de relatie tussen een Vlaamse jongen uit een extreem-rechts milieu en een meisje van Marokkaanse afkomst veroorzaakte zoveel commotie dat de politie undercover in de cinemazalen plaatsnam nadat groepjes allochtone jongeren er systematisch de voorstellingen verstoorden. Een van de Marokkaanse actrices werd op straat uitgescholden voor verraadster, Thys kreeg doodsbedreigingen. ,,Al heb ik daar toen heel hard mee gelachen. Als op café iemand tijdens een hoogoplopende ruzie zegt dat hij je van kant gaat maken, ligt niemand daar wakker van. Zegt iemand die een djellaba draagt hetzelfde, breekt er meteen nationale paniek uit.”

(more…)