WAT MAG ER NIET EN IS HARAM?

Haram (Arabisch voor verboden, onrein).

Omdat een niet-Moslim vaak geen benul heeft van wat er nu allemaal niet mag voor Moslims is het nuttig daarin enige klaarheid te scheppen. De verschillende verbodsbepalingen wijken af naarmate de strekking van de imam, mufti, mullah of ayatollah die daarin de gelovigen begeleidt maar de meest uitgebreide praktische handleiding is die van wijlen Ayatollah Khomeini, oorspronkelijk in het Frans verschenen onder de titel Les Principes de l’Ayatollah Khomeiny. Het betreft hier een compilatie uitgegeven door les Editions Libres-Hallier van september 1979 en is gebaseerd op drie grote werken van de Ayatollah, geschreven tijdens zijn ballingschap in Frankrijk. In de Engelse vertaling is deze compilatie beter bekend als The Little Green Book. Deze blog biedt u enkele uittreksels die de niet-Moslim lezer tot een groter begrip moet aanzetten voor onze Islamitische medemensen, die uiteraard allen een vreedzame samenleving wensen, zij het met ietwat in onze ogen afwijkende gebruiken. (Vertaling uit de Engelse versie.)

“Er zijn 11 dingen die onrein zijn: urine, uitwerpselen, sperma, beenderen, bloed, honden, varkens, niet-Moslim mannen en vrouwen, wijn, bier en het zweet van een kameel die uitwerpselen eet.”
NB: interessant is dat whisky, vodka of raki dus niet vernoemd worden maar even verder staat : “Wijn en alle andere bedwelmende dranken zijn onrein, doch opium en hashish zijn dat niet.”

“Vlees van paarden, muilezels en ezels.
Consumptie wordt niet aangeraden maar het is strict verboden indien het levende dier door een man werd gesodomiseerd. In dat geval moet het dier buiten de woonplaats gebracht worden en verkocht.”

“De urine en feces van ieder dier dat uitwerpselen eet zijn onrein. Dit geldt ook voor de urine en feces van gelijk welk dier dat seksueel bezeten werd door een mens; en voor de urine en feces van schapen die gevoed werden met melk van een zeug.”

“Het is verboden een pagina van de Koran aan te raken met iets onrein; als dit toch zou gebeuren moet de pagina onmiddellijk gewassen worden.”
NB: uw interesse voor het Heilige Boek bij de buren blijft dus best afstandelijk want:
“Elk lichaamsdeel van een niet-Moslim individu is onrein, zelfs het haar op zijn hand en de lichaamsbeharing, zijn nagels en alle secreties van zijn lichaam.”

Over seks:

“Als een man seksuele betrekkingen heeft met zijn vrouw gedurende de periode van verplichte onthouding zoals de vastenmaand van de Ramadan, is zijn zweet onrein en hij mag zijn dagelijkse gebeden niet opzeggen in die staat.”

“Als een man opgewonden wordt door een vrouw die niet zijn echtgenote is maar dan seksuele betrekkingen heeft met zijn eigen vrouw, is het hem aangeraden niet te bidden als hij gezweet heeft; maar als hij eerst betrekkingen had met zijn echtgenote en daarna met een andere vrouw mag hij zijn gebeden opzeggen zelfs als hij bezweet is.”

“Als tijdens seksuele betrekkingen de penis de vagina van een vrouw of de anus van een man binnendringt, volledig of enkel tot aan de ring van de besnijdenis, worden beide partners onrein, zelfs als ze de puberteit nog niet hebben bereikt; vervolgens dienen zij zich ritueel te wassen.”

“Als een man de zoon, broer of vader van zijn vrouw sodomiseert na hun huwelijk, blijft het huwelijk geldig.”

Over wat niet-Moslims ‘pedoseksualiteit’ noemen:

“Als een man een meisje dat nog niet in de puberteit is seksueel bekent voor haar negende verjaardag en haar daarmee trauma’s bezorgt, heeft hij het recht niet om deze daad met haar te herhalen.”
NB: negen jaar wordt beschouwd als seksueel meerderjarig in alle strekkingen van de Islam omdat de Profeet Aïsha tot zich nam op haar negende.

“Het is uitermate aan te raden dat een meisje uitgehuwelijkt wordt zo gauw ze de puberteit heeft bereikt. Eén van de zegenen van een man is dat zijn dochter haar eerste menstruatie beleeft niet in haar vaders huis doch in dat van haar echtgenoot.”

NB: de Ayatollah maakt zich in het hoofdstuk ‘Jeugd’ boos over de wereldse wetten:
“Jonge jongens en meisjes in volle seksuele opgewondenheid worden verhinderd te trouwen vooraleer ze de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt. Dit is tegen de bedoeling van goddelijke wetten. Waarom zou het huwelijk van meisjes en jongens die de puberteit naderen verboden moeten zijn omdat ze nog minderjarig zijn, terwijl hen toegelaten wordt naar de radio en seksueel opwindende muziek te luisteren?”

(Dit is een herpublicatie van wat ik op 5 september 2007 publiceerde op deze blog.)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.