Archive for January, 2015

WAT MAG ER NIET EN IS HARAM?

Thursday, January 8th, 2015

Haram (Arabisch voor verboden, onrein).

Omdat een niet-Moslim vaak geen benul heeft van wat er nu allemaal niet mag voor Moslims is het nuttig daarin enige klaarheid te scheppen. De verschillende verbodsbepalingen wijken af naarmate de strekking van de imam, mufti, mullah of ayatollah die daarin de gelovigen begeleidt maar de meest uitgebreide praktische handleiding is die van wijlen Ayatollah Khomeini, oorspronkelijk in het Frans verschenen onder de titel Les Principes de l’Ayatollah Khomeiny. Het betreft hier een compilatie uitgegeven door les Editions Libres-Hallier van september 1979 en is gebaseerd op drie grote werken van de Ayatollah, geschreven tijdens zijn ballingschap in Frankrijk. In de Engelse vertaling is deze compilatie beter bekend als The Little Green Book. Deze blog biedt u enkele uittreksels die de niet-Moslim lezer tot een groter begrip moet aanzetten voor onze Islamitische medemensen, die uiteraard allen een vreedzame samenleving wensen, zij het met ietwat in onze ogen afwijkende gebruiken. (Vertaling uit de Engelse versie.)

“Er zijn 11 dingen die onrein zijn: urine, uitwerpselen, sperma, beenderen, bloed, honden, varkens, niet-Moslim mannen en vrouwen, wijn, bier en het zweet van een kameel die uitwerpselen eet.”
NB: interessant is dat whisky, vodka of raki dus niet vernoemd worden maar even verder staat : “Wijn en alle andere bedwelmende dranken zijn onrein, doch opium en hashish zijn dat niet.”

“Vlees van paarden, muilezels en ezels.
Consumptie wordt niet aangeraden maar het is strict verboden indien het levende dier door een man werd gesodomiseerd. In dat geval moet het dier buiten de woonplaats gebracht worden en verkocht.”

“De urine en feces van ieder dier dat uitwerpselen eet zijn onrein. Dit geldt ook voor de urine en feces van gelijk welk dier dat seksueel bezeten werd door een mens; en voor de urine en feces van schapen die gevoed werden met melk van een zeug.”

“Het is verboden een pagina van de Koran aan te raken met iets onrein; als dit toch zou gebeuren moet de pagina onmiddellijk gewassen worden.”
NB: uw interesse voor het Heilige Boek bij de buren blijft dus best afstandelijk want:
“Elk lichaamsdeel van een niet-Moslim individu is onrein, zelfs het haar op zijn hand en de lichaamsbeharing, zijn nagels en alle secreties van zijn lichaam.”

Over seks:

“Als een man seksuele betrekkingen heeft met zijn vrouw gedurende de periode van verplichte onthouding zoals de vastenmaand van de Ramadan, is zijn zweet onrein en hij mag zijn dagelijkse gebeden niet opzeggen in die staat.”

“Als een man opgewonden wordt door een vrouw die niet zijn echtgenote is maar dan seksuele betrekkingen heeft met zijn eigen vrouw, is het hem aangeraden niet te bidden als hij gezweet heeft; maar als hij eerst betrekkingen had met zijn echtgenote en daarna met een andere vrouw mag hij zijn gebeden opzeggen zelfs als hij bezweet is.”

“Als tijdens seksuele betrekkingen de penis de vagina van een vrouw of de anus van een man binnendringt, volledig of enkel tot aan de ring van de besnijdenis, worden beide partners onrein, zelfs als ze de puberteit nog niet hebben bereikt; vervolgens dienen zij zich ritueel te wassen.”

“Als een man de zoon, broer of vader van zijn vrouw sodomiseert na hun huwelijk, blijft het huwelijk geldig.”

Over wat niet-Moslims ‘pedoseksualiteit’ noemen:

“Als een man een meisje dat nog niet in de puberteit is seksueel bekent voor haar negende verjaardag en haar daarmee trauma’s bezorgt, heeft hij het recht niet om deze daad met haar te herhalen.”
NB: negen jaar wordt beschouwd als seksueel meerderjarig in alle strekkingen van de Islam omdat de Profeet Aïsha tot zich nam op haar negende.

“Het is uitermate aan te raden dat een meisje uitgehuwelijkt wordt zo gauw ze de puberteit heeft bereikt. Eén van de zegenen van een man is dat zijn dochter haar eerste menstruatie beleeft niet in haar vaders huis doch in dat van haar echtgenoot.”

NB: de Ayatollah maakt zich in het hoofdstuk ‘Jeugd’ boos over de wereldse wetten:
“Jonge jongens en meisjes in volle seksuele opgewondenheid worden verhinderd te trouwen vooraleer ze de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt. Dit is tegen de bedoeling van goddelijke wetten. Waarom zou het huwelijk van meisjes en jongens die de puberteit naderen verboden moeten zijn omdat ze nog minderjarig zijn, terwijl hen toegelaten wordt naar de radio en seksueel opwindende muziek te luisteren?”

(Dit is een herpublicatie van wat ik op 5 september 2007 publiceerde op deze blog.)

APRES CHARLIE

Thursday, January 8th, 2015

Na de slachtpartij in Parijs op 7 januari 2015, op de negendertigste dag van mijn geheelonthoudersschap, vielen de beschaafde en onbeschaafde media al half over elkaar om zeker de Moslimgemeenschap met name in Europa niet ten kwade te duiden. Zij (de Europese Moslims) zijn in tegenstelling tot ons (min of meer geciviliseerde Westerlingen) tenslotte zelf de grootste slachtoffers van extremistisch geweld. Dat is méér dan één brug te ver.

De Islamitische cultuur in onze contreien is sinds vijfentwintig jaar een retrograde cultuur geworden die de mosterd haalt bij satellietzenders en inmiddels ook al meer dan tien jaar bij websites uit de achterlijke thuislanden waar ultraconservatieve, neofascistische en theocratische machthebbers de media-agenda bepalen. Kinderen worden opgevoed met een maatschappijbeeld dat absoluut niet strookt met wat wij (zie hoger) als normaal of gewenst aanvoelen.

Van kindsaf wordt de kleine Moslim opgevoed met het begrip ‘Haram’ (onrein, fout, foei, zonde). Een ham sandwich? Haram. Een hondje strelen? Haram. Zusje loopt rond zonder hoofddoek? Ze tast de eer en de goede naam aan van de familie. Buurmeisje loopt rond in minirokje of bikini: het is me toch een sletje. Zusje loopt rond in minirokje met blote navel en een push-up bra: van de trap gooien is een goede les. Net als Sinterklaas is iedere anders- of niet-gelovige een kaffir. Een Moslim die kritische vragen heeft over de waarheid van de Koran: een infidel. Hard studeren? Onnodig want boeken lezen is overbodig, alles staat in de Koran. Vandaar dat het merendeel van Moslimjongeren naar vakscholen, beroepsscholen en bij hoge uitzondering naar technische scholen gestuurd wordt. En als er dan al eens iemand naar de universiteit mag, staan de vakken Arabistiek en Islamkunde hoog op het lijstje. ‘Hun’ wereldbeeld is gevormd door de achterlijke soaps en reactionaire nieuwsprogramma’s van de Arabische media. Dat de Turkse Gemeenschap nog ietwat aansluit bij de Judeo-Christelijke cultuur heeft ermee te maken dat Turkije voor een (klein) deel tot Europa behoort en een seculiere staat is tot de AK-partij daar ook een einde aan zal stellen.

We mogen dus de hele Moslimgemeenschap niet viseren? Wij zullen dat niet doen als die gemeenschap zoals de eerste generatie immigranten in de jaren ’60 zich probeert te assimileren in plaats van zich als ‘anders en beter’ te profileren. Volgens recent onderzoek doet ruim 90% van de Belgische Moslims mee aan de jaarlijkse gekte, de Ramadan. Deze solidariteit met de armen wordt ook verkocht als een teken van boetedoenende wilskracht: 30 dagen geen druppel water drinken en geen hap brood eten, van zonsopgang tot zonsondergang, ook als deze periode hier valt in hartje zomer, dus van halfvijf ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds! Geen enkele imam die oproept het een beetje rustig aan te doen vanwege de aanslag op de gezondheid. Het is een typisch voorbeeld van wat er allemaal in de jongste decennia veranderd is. Een pilsje bij de kebab? Kan niet meer vanwege haram. Naakt onder de douche na de teamsport? Mag niet want onkuis. Trek die tot over de knieën reikende boxer shorts aan! Wél in diezelfde belachelijke broek alle openbare zwembaden terroriseren, dat is cool.

U merkt het: ik heb het woord ‘criminaliteit’ niet in de mond genomen. Het verbaast me overigens niet dat Moslimjongeren stelen. Zij, in tegenstelling tot onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, kennen het begrip ‘zakgeld’ niet. Zeven kinderen zakgeld geven? Iedere week? Dan blijft er niks meer over om vastgoed aan te kopen in het thuisland, nietwaar? Want 74% van de Belgische Maghrebbijnen en 79% van de Belgische Turken heeft een optrekje in het dorp van afkomst.

Nu wordt er door de meest geciviliseerden onder ons (zij die kunnen lachen met een goede grap bijvoorbeeld) JE SUIS CHARLIE gescandeerd. Jammer genoeg had iedereen beter al in 1989 I AM SALMAN geroepen, zoals ik als een dove in de woestijn… Maar toen werd er, net zoals nu, toch een kanttekening gemaakt: Hij wist wat er kon gebeuren, nietwaar? Uitlokken en provoceren? Dan krijg je het deksel op je neus. Ook Theo van Gogh had het toch een beetje zelf gezocht? En drie jaar eerder werd Pim Fortuyns dood geblokletterd in de krant Le Soir met vette letters: “Leader neo-nazi hollandais abattu”. De lafheid en het apologetisme van de wereld toen resulteert in wat we zien in de wereld nu.

De beroemdste journaliste van de twintigste eeuw, oud-verzetsstrijdster tegen Mussolini, de scherpste aller pennen, Oriana Fallaci (1929-2006) schreef op et einde van haar leven twee belangrijke boeken over wat zij de grootste bedreiging van onze samenleving zag: het Islamisme dat zij graag als Islamofascisme benoemde. Deze linkse atheïste werd uiteindelijk verketterd door de linkse goegemeente als iemand die de pedalen kwijt was en extreem rechts was geworden… Tja. JE SUIS ORIANA.

(‘De Kracht van de Rede’ en ‘De Woede en de Trots’ van Oriana Fallaci zijn uitgegeven bij Rizolli.)